• youtube
  • facebook

Cao Bằng: Quảng Uyên, Trà Lĩnh tiếp nhận 2 dự án với nguồn tài trợ trên 12 tỷ đồng của tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Thực hiện các dự án từ nguồn vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Tổ chức Childfund Australia tại Việt Nam, UBND tỉnh vừa phê duyệt tiếp nhận 2 dự án tại 13 xã thuộc 2 huyện Quảng Uyên, Trà Lĩnh, với tổng vốn 12 tỷ 163,6 triệu đồng.

Phụ huynh và học sinh xã Quang Hán (Trà Lĩnh) tham dự công chiếu Liên hoan phim với chủ đề

Phụ huynh và học sinh xã Quang Hán (Trà Lĩnh) tham dự công chiếu Liên hoan phim với chủ đề Gia đình của em do Tổ chức Childfund phối hợp tổ chức.

Gồm: Dự án "Xây dựng năng lực kinh tế và thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ dân tộc thiểu số" tại 7 xã: Đoài Khôn, Độc Lập, Hồng Định, Hồng Quang, Ngọc Động, Tự Do, Hạnh Phúc (Quảng Uyên), với tổng vốn 8 tỷ 287,2 triệu đồng, trong đó, vốn đối ứng của địa phương 680 triệu đồng (đóng góp bằng vật liệu có sẵn, lao động, chi phí giải phóng mặt bằng), thực hiện từ tháng 2/2018 - 12/2020. Dự án với mục tiêu góp phần cải thiện khả năng lãnh đạo trao quyền kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số để thực hiện quyền và nội lực của họ. Qua đó, sẽ hỗ trợ cho 450 phụ nữ, 450 nam giới, 25 nhóm sở thích phát huy bình đẳng giới được trao quyền kinh tế tại gia đình và cộng đồng.

Dự án "Chăm sóc thiết yếu cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh" tại 6 xã: Quốc Toản, Lưu Ngọc, Quang Vinh, Quang Hán, Cao Chương, Xuân Nội (Trà Lĩnh), tổng vốn 3 tỷ 876,4 triệu đồng, với mục tiêu cải thiện chất lượng, hiệu quả việc sử dụng dịch vụ chăm sóc trước, trong và sau sinh cho phụ nữ dân tộc thiểu số và chăm sóc trẻ sơ sinh. Qua đó, nâng cao chất lượng quản lý thai sản, tăng tỷ lệ phụ nữ khám thai, dịch vụ tư vấn cho cha mẹ và trẻ em được cải thiện.

Giai đoạn 2016 - 2020, Tổ chức Childfund Australia tại Việt Nam triển khai mới 7 dự án tại tỉnh Cao Bằng, gồm các dự án: Xây dựng cộng đồng tự lực và vững mạnh; nước sạch và vệ sinh môi trường; học tập với niềm vui; sẵn sàng cho ngày mới; bảo vệ trẻ em và xây dựng bản lĩnh trẻ em; trao quyền phát triển kinh tế cho phụ nữ; học để tự tin. Tổng nguồn ngân sách tài trợ trên 56,2 tỷ đồng.

create

PV / baocaobang.vn