• youtube
  • facebook

Giao ban Thường trực Tỉnh ủy với Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các ban của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Chiều ngày 29/11, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban thường kỳ với Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các ban của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ trong tâm trong tháng 10, tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 12/2018.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đã báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 10 và tháng 11/2018. Theo đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh; kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo điều hành để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu cơ bản thống nhất với kết quả đạt được trong hai tháng qua; đồng thời, tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, nêu những khó khăn, hạn chế và giải pháp, định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12 và những tháng tiếp theo.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Đảng đoàn HĐND tỉnh tập trung làm tốt công tác chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh, trong đó, chú trọng rà soát các báo cáo, dự thảo nghị quyết, thủ tục lấy phiếu tín nhiệm; chỉ đạo hoàn thiện các nghị quyết HĐND tỉnh trình kỳ họp để ban hành ngay sau khi Kỳ họp kết thúc; tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp cùng với thông báo nội dung, kết quả Kỳ họp cần nắm lại tình hình nhân dân, tình hình cử tri với các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới...; phối hợp với MTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát các sở, ban, ngành trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn; đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để thực hiện đề án sáp nhập 3 văn phòng theo chỉ đạo của tỉnh, chú trọng về đội ngũ cán bộ sau khi sáp nhập.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Cán sự UBND tỉnh tập trung chỉ đạo bảo đảm đúng tiến độ các dự án đầu tư đã triển khai như: Khu Kinh tế Thái Bình, tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, Khu công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp, đường và cầu La Tiến; xây dựng phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án nước sạch nông thôn; chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ và giải ngân các dự án đầu tư theo kế hoạch; rà soát, tháo gỡ và giải quyết các vấn đề vướng về chính sách, cơ chế thu hút đầu tư của tỉnh; phối hợp làm tốt công tác an sinh, truyền thông, đối thoại với nhân dân, phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh, bảo đảm tiến độ đề ra; phối hợp, đôn đốc giải quyết những bức xúc của người dân liên quan đến Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình II, tín dụng đen, quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý đất đai, vi phạm an toàn giao thông...; tập trung chỉ đạo thực hiện các kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra của Trung ương; chấn chỉnh công tác tiếp công dân, nhất là thời gian, tiến độ xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đẩy nhanh tiến độ tháo dỡ trạm thu phí Tân Đệ và một số dự án giao thông trọng điểm; khẩn trương chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, rà soát các dự án sau đầu tư...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực Tỉnh ủy và các ban đảng của Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo sớm ban hành kết luận về kinh tế - xã hội 2018 của tỉnh, mục tiêu, nhiệm vụ trong tâm năm 2019; chỉ đạo xây dựng báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chuẩn bị hội nghị kiểm điểm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập trung chỉ đạo, tổ chức các hội nghị triển khai, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận theo chỉ đạo của Ban Bí thư; chỉ đạo chuẩn bị các nội dung phục vụ cuộc kiểm tra phòng, chống tham nhũng của Bộ Chính trị tại Thái Bình; sắp xếp, tổ chức Văn phòng Tỉnh ủy, văn phòng các ban Đảng sau sáp nhập...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các ban đảng của Tỉnh ủy thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể đã được phân công; đồng thời nghiên cứu, đề xuất và tham mưu giúp cấp ủy thực hiện các nhiệm vụ trong tháng 12/2018 và những tháng tiếp theo theo chức năng, nhiệm vụ.

Ngoài ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị MTTQ tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong giám sát phản biện xã hội; chủ động nắm chắc tình hình nhân dân, nhất là kịp thời xử lý các vấn đề nảy sinh liên quan đến tôn giáo, tạp giáo; phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu cho cấp ủy tổng kết các mô hình tự quản...

create

Tất Đạt / baothaibinh.com.vn