• youtube
  • facebook

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Vũ Thư

Sáng ngày 27/11, huyện Vũ Thư tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018.

Các đại biểu dự lễ khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Vũ Thư.

Các đại biểu dự lễ khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Vũ Thư.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; đại biểu Quân khu 3, Bộ CHQS tỉnh và các huyện, thành phố.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Vũ Thư mang mật danh "VT-18” với đề mục "Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tổ chức chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, làm công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”. Chương trình diễn tập gồm hai phần vận hành cơ chế và thực binh. Phần vận hành cơ chế gồm các hội nghị của Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBND huyện, Đảng ủy Công an huyện và HĐND huyện. Phần diễn tập thực binh gồm: Thực hành đánh chiếm lại mục tiêu, giải thoát con tin trong tình huống A2; báo động, sơ tán nhân dân và thực hành đánh địch tiến công hỏa lực đường không vào địa bàn.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp, phát huy vai trò tham mưu của các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; đồng thời nâng cao trình độ chỉ huy và khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp hiệp đồng của lực lượng vũ trang địa phương. Từ đó, tiếp tục bổ sung điều chỉnh, hoàn thiện công tác chuẩn bị chiến đấu, không để rơi vào thế bị động, bất ngờ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Vũ Thư nói riêng và Thái Bình nói chung.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc diễn tập, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cuộc diễn tập KVPT huyện Vũ Thư có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tiếp tục cụ thể hóa sâu sắc Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới và Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cuộc diễn tập nhằm củng cố, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành về quan điểm, mục tiêu của Đảng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao năng lực phòng ngừa, ngăn chặn mọi khả năng diễn biến xấu có thể xảy ra, góp phần đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu "diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. 

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập, khung tập, nhất là các đồng chí đạo diễn quán triệt và xác định tổ chức diễn tập phải đạt chất lượng như khi có tình huống chiến tranh xảy ra; quán triệt tuyệt đối mục tiêu, yêu cầu của cuộc diễn tập lần này, đặt mình vào trong các tình huống, phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, ban, ngành, từng vị trí công tác, từ đó phát huy vai trò, trách nhiệm của mình khi xảy ra các tình huống... Các đồng chí tham gia diễn tập tổ chức tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, nắm vững nguyên tắc, lý luận, vận dụng phù hợp sát với điều kiện thực tế, bám sát chương trình diễn tập, vận hành đúng cơ chế, đúng nguyên tắc; phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hiệp đồng, chấp hành nghiêm các quy định trong quá trình diễn tập. Đặc biệt các đồng chí dân sự tham gia diễn tập phải chấp hành các quy định và tác phong quân sự để cuộc diễn tập đạt được mục đích, yêu cầu, kế hoạch đề ra. Tổ chức hiệp đồng tác chiến thực binh chặt chẽ, đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. 

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ diễn tập, cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm đúng năng lực tổ chức lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và năng lực tham mưu của các cơ quan, phòng, ban, ngành cấp huyện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong xây dựng và tổ chức hoạt động KVPT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lãnh đạo Ban CHQS huyện Vũ Thư báo cáo nội dung diễn tập.

Lãnh đạo Ban CHQS huyện Vũ Thư báo cáo nội dung diễn tập.

Chiều cùng ngày, Ban Tổ chức diễn tập KVPT huyện Vũ Thư tổ chức nội dung thực hành đánh chiếm lại mục tiêu giải thoát con tin trong tình huống A2.

 

Thực hành đánh chiếm lại mục tiêu giải cứu con tin.

Thực hành đánh chiếm lại mục tiêu giải cứu con tin.

 

create

Tất Đạt / baothaibinh.com.vn