• youtube
  • facebook

Kiểm tra việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 tại Thái Bình

Sáng ngày 29/11, Đoàn kiểm tra của Trung ương do đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn về làm việc tại Thái Bình kiểm tra việc thực hiện 'Năm dân vận chính quyền” 2018 của tỉnh.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại hội nghị.

Cùng đi với Bộ trưởng có các đồng chí: Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng đoàn kiểm tra; Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương và các thành viên đoàn kiểm tra.

Dự và làm việc với đoàn về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và đại biểu các huyện, thành phố.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo với Đoàn về kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền” 2018 của tỉnh. 

Theo đó, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước ở Thái Bình có nhiều đổi mới, chuyển biến rõ nét. Nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là cơ quan chính quyền về công tác dân vận được nâng lên; vai trò công tác vận động quần chúng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, của các địa phương đã được khẳng định, đạt nhiều kết quả trong các lĩnh vực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo tăng cường các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Chính quyền các cấp đã bám sát các chủ trương của cấp ủy, tập trung chỉ đạo điều hành, thực hiện các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế của tỉnh; đồng thời huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội. Phong trào thi đua "Dân vận khéo”, nhất là trong xây dựng các mô hình tự quản đã được thực hiện có hiệu quả, thực sự đi vào cuộc sống.

Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện nghiêm túc, nền nếp. Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được cải tiến, đổi mới, bảo đảm đúng theo quy định...

Cùng với đó, công tác phối hợp giữa cơ quan nhà nước với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường, nhất là trong tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và quyền làm chủ của nhân dân, tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Những kết quả đạt được trong "Năm dân vận chính quyền” đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Năm 2018, tổng sản phẩm trên địa bàn dự kiến đạt trên 50.295 tỷ đồng, tăng 10,58% so với năm 2017, vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 132.054 tỷ đồng, tăng 12,26% so với năm 2017. Đây là năm thứ ba liên tiếp kinh tế của Thái Bình tăng trưởng hai con số. Đến hết tháng 10/2018, toàn tỉnh có 200/267 xã về đích nông thôn mới, đạt 74,91%.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: Mặc dù là tỉnh nông nghiệp nhưng Thái Bình làm tốt công tác vận động quần chúng, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi nguồn lực, sự đoàn kết, đồng lòng của người dân để phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Điều đó thể hiện rõ nét qua các thành tựu về kinh tế - xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng lên, bộ mặt nông thôn mới ngày càng khởi sắc. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiến nghị Đoàn kiểm tra nghiên cứu, xem xét tham mưu cho Trung ương rà soát, bãi bỏ những chính sách không còn phù hợp, bổ sung các cơ chế, chính sách mới phù hợp hơn. Trên cơ sở kiểm tra, khảo sát tại các địa phương, đơn vị trên cả nước, Trung ương cần mã hóa các quy định, tiêu chí cụ thể trong thực hiện "Năm dân vận chính quyền”. Quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực thi nhiệm vụ; đồng thời thực hiện công tác cải cách hành chính phải được thực hiện đồng bộ từ Trung ương đến địa phương.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong thực hiện "Năm dân vận chính quyền” 2018 tỉnh Thái Bình đã đạt được. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận trong tình hình mới. Tăng cường đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong tiếp cận, giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng. Đổi mới hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời phát hiện và nhân rộng, biểu dương các điển hình tiên tiến. Chỉ đạo quyết liệt trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đồng thời làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng cũng như phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu của cán bộ ở cơ sở. Đồng chí cũng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của tỉnh Thái Bình tổng hợp trình Trung ương trong thời gian tới.

Đoàn kiểm tra của Trung ương về thực hiện

Đoàn kiểm tra của Trung ương về thực hiện Năm dân vận chính quyền 2018 cùng lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình). 

 

Sau buổi làm việc, Đoàn kiểm tra Trung ương đã đến tìm hiểu thực tế tại Sở Nội vụ; dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình).

create

Tất Đạt – Thành Tâm / baothaibinh.com.vn