• youtube
  • facebook

LẠNH NGƯỜI khi xem những hình ảnh mới nhất về bão số 10 trước giờ đổ bộ Việt Nam

Bão số 10 có tên quốc tế là Doksuri đang hướng thẳng vào đất liền Việt Nam, rủi ro thiên tai cấp 4, chỉ sau cấp độ thảm hoạ. Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh bão số 10 dự báo là cơn bão mạnh nhất 10 năm qua.

create

PV / tienphong.vn