• youtube
  • facebook

Một xã của tỉnh Thái Bình làm ra 24 tỷ trong 6 tháng đầu năm là nhờ ngành nghề gì?

Thực hiện các giải pháp đồng bộ, chuyển đổi thời vụ trong nuôi trồng thủy sản, những năm gần đây, xã Nam Phú (Tiền Hải) đã khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh; nuôi trồng thủy sản từng bước đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần đưa lĩnh vực thủy sản

Anh Phạm Văn Thông, thôn Bình Thành cho biết: Với diện tích 2ha, trước đây tôi đã đầu tư vào nuôi tôm theo hướng quảng canh. Tuy nhiên, do không chủ động được nguồn nước, không kiểm soát được dịch bệnh nên nhiều vụ nuôi bị thất bại. Những năm gần đây tôi đã mạnh dạn chuyển đổi từ nuôi tôm quảng canh sang nuôi ngao giống. Ngao dễ thích nghi với điều kiện tự nhiên của địa phương nên đến nay mô hình nuôi ngao giống của gia đình đã từng bước khẳng định được hiệu quả kinh tế, cho thu nhập 1 tỷ đồng/năm.

Các hộ dân xã Nam Phú sản xuất ngao giống cho hiệu quả kinh tế ổn định.

Các hộ dân xã Nam Phú sản xuất ngao giống cho hiệu quả kinh tế ổn định.

Ngoài hiệu quả 50ha nuôi ngao giống, xã Nam Phú còn thúc đẩy phát triển nuôi tôm hướng công nghệ cao, bước đầu cho kết quả khả quan, từng bước thích ứng với sự biến đổi khí hậu, tỷ lệ thành công cao, đạt lợi nhuận hàng trăm triệu đồng/ha/vụ. Đến nay, diện tích nuôi tôm công nghệ cao của Nam Phú đạt 32ha. 

Anh Trần Văn Kim, thôn Hợp Phố chia sẻ: Trước đây các hộ nuôi tôm trên địa bàn xã Nam Phú phải đối mặt với nhiều khó khăn như thiên tai, dịch bệnh, các chi phí đầu tư con giống, thức ăn... luôn biến động, trong khi giá bán tôm thương phẩm lại lên xuống thất thường. Từ những khó khăn này, việc cải tiến quy trình kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào nuôi trồng thủy sản góp phần tăng năng suất, chất lượng tôm nuôi, nâng cao thu nhập của người dân. Để đạt được thành công như ngày hôm nay, tôi thường xuyên đi thăm các mô hình trang trại, gia trại của bạn bè trên địa bàn để có thêm kinh nghiệm. Bên cạnh đó, tôi cũng tích cực học hỏi áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực nuôi thủy sản. Với sự nỗ lực của bản thân và sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương nên trên 2ha nuôi tôm thẻ chân trắng của gia đình cho thu nhập ổn định, khoảng 2 tỷ đồng/năm.

Ông Nguyễn Văn Chuyển, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phú cho biết: Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản đã góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội như giải quyết việc làm cho người lao động, xóa đói giảm nghèo, tạo cơ hội cho nhiều hộ vươn lên làm giàu, làm thay đổi diện mạo nông thôn vùng ven biển. Đến nay, diện tích nuôi trồng thủy sản của xã Nam Phú đạt trên 1.000ha. Giá trị sản xuất thủy sản của xã 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt trên 24 tỷ đồng.

Để phát triển thủy sản bền vững, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả các quy hoạch vùng chuyển đổi như vùng B1, B2 đạt khoảng 130ha và vùng ngoài đê cồn Vành. Các vùng sau khi quy hoạch có lợi thế nguồn nước sạch không bị ô nhiễm, xa khu dân cư, rất thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản và phát triển trang trại, gia trại tổng hợp. Tạo thuận lợi cho hộ dân bước đầu áp dụng hình thức nuôi thâm canh công nghệ cao trên nhiều đối tượng nuôi, kết hợp ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng đã góp phần nâng cao năng suất và đem lại giá trị kinh tế cho lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, hàng năm xã đều phối hợp với ngành liên quan đẩy mạnh tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, mở các buổi hội thảo về nuôi trồng thủy sản để các hộ dân học hỏi, đúc rút kinh nghiệm từ kiến thức thực tế, áp dụng vào mô hình sản xuất. Xây dựng hệ thống đường điện, mương dẫn nước tới từng khu chuyển đổi nuôi trồng thủy sản. Khuyến khích cơ sở sản xuất giống tại địa phương nâng cao chất lượng con giống, từng bước đưa các giống mới, có chất lượng cao vào sản xuất. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người nuôi trong việc thực hiện tốt an toàn vệ sinh thú y thủy sản. Tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức đầu tư cơ sở thu mua chế biến thủy sản, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Thái Bình: Khẩn trương xây dựng kế hoạch tuyển dụng đặc cách giáo viên
Sắp có 2 thay đổi quan trọng về Căn cước công dân, mọi người chú ý
Triệt phá đường dây “ship” ma tuý qua xe khách

Hiện nay, nuôi trồng thủy sản đã mở ra hướng đi mới cho người dân Nam Phú. Tuy nhiên, để phát triển ổn định, xã cũng như các địa phương khác rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành trong việc hỗ trợ người dân về vốn, con giống, ổn định thị trường tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh công tác khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật...

create

Mạnh Thắng / baothaibinh.com.vn

Nguồn: https://baothaibinh.com.vn/news/49/129813/nam-phu-nuoi-trong-thuy-san-hieu-qua

Short URL: http://thaibinh.tintuc.vn/viewID/1058719