• youtube
  • facebook

Thái Thụy (Thái Bình) thiệt hại hơn 130 tỷ đồng sau mưa lũ

Theo thống kê ban đầu của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Thái Thụy, tổng thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn huyện ước hơn 130 tỷ đồng, chủ yếu về lúa, hoa màu, nuôi trồng thủy sản và công trình đê điều, thủy lợi.

Trong đó, diện tích lúa mùa bị ngập, đổ 4.681ha, 1.860ha cây màu bị ngập úng, dập nát hoặc chết và hơn 321ha nuôi trồng thủy sản bị tràn bờ. Ngoài ra, mưa lớn còn gây sạt lở một số công trình thủy lợi như đoạn đê cửa sông tả Diêm Hộ từ K3+330 đến K3+430 (Thụy Liên), đoạn đê cửa sông tả Trà Lý từ K7+540 đến K7+550 (Thái Thọ)...

Thái Thụy thi công đoạn đê cửa sông tả Trà Lý từ K7+540 đến K7+550 (Thái Thọ) bị sạt lở do mưa lũ.

Thái Thụy thi công đoạn đê cửa sông tả Trà Lý từ K7+540 đến K7+550 (Thái Thọ) bị sạt lở do mưa lũ.

Để khắc phục hậu quả mưa úng, huyện đã tích cực chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương thu hoạch lúa, hoa màu đến kỳ được thu hoạch. Đồng thời, hướng dẫn các địa phương chăm sóc cây màu sau ảnh hưởng của ngập úng, chuẩn bị giống, vật tư để mở rộng diện tích cây màu vụ đông nhằm bù đắp lại diện tích cây màu đã chết và lúa mùa bị giảm năng suất do ngập úng; tổ chức thi công một số công trình thủy lợi bị sạt lở, bảo đảm cho công tác phòng, chống thiên tai.

create

Trần Tuấn / Baothaibinh.com.vn