• youtube
  • facebook

Từ ngày 1/11, nấu rượu tại nhà để bán phải có giấy phép

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh rượu. Nghị định này quy định về hoạt động kinh doanh rượu, bao gồm: Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu; hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ. Nghị định có hiệu lực từ 1/11/2017.

Theo quy định tại nghị định này kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Ảnh minh họa (Nguồn: tienphong.vn)

Ảnh minh họa (Nguồn: tienphong.vn)

Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải có giấy phép theo quy định tại Nghị định này.

Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại phải đăng ký với UBND cấp xã.

create

T.H / tienphong.vn